LDP 2 : Team Building

Pada minggu lepas, guru di SMKBBU telah menghadiri kursus Team Building. Objektif kursus adalah :

1. Membangunkan individu ke arah kecemerlangan diri, kerjaya dan organisasi, menyeimbangkan jati diri, mental, kerohanian dan kecergasan fizikal, dan mengharmonikan diri dengan alam murni ciptaan Ilahi.

2. Penumpuan kepada aktiviti yang dapat mencapai matlamat untuk membentuk komuniti dan umat yang membangun dengan Islam.

3. Interaksi dan perbincangan berkumpulan dengan aktiviti lasak dan khidmat bakti dalam mencapai matlamat utama iaitu membentuk individu dan organisasi yang cemerlang.

4. Memahami bagaimana personaliti, jantina, dan budaya mempengaruhi pemikiran, emosi dan stail pembelajaran dalam menyuburkan sifat ehsan dan membantu mereka membangkitkan semangat yakin diri serta kegembiraan di kalangan mereka.

2 thoughts on “LDP 2 : Team Building”

  1. Terbaik. Tahniah kepada semua guru yang mengikuti LDP kali ini. Perkongsin yang menarik daripada penceramah En Maslizam Mohd, KS Psikologi dan Kaunseling JPNJ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.