Majlis Penyerahan Perantis Kepada Industri

 

Program Perantisan Industri Menengah Atas (PIMA)

Matlamat utama program ini adalah untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran, yakin diri dan bersedia untuk menyertai pasaran kerja selaras dengan minat kecenderungan murid itu sendiri.  Program ini terbuka kepada murid-murid tingkatan 4 yang berminat dengan syarat mendapat kebenaran daripada ibu bapa mereka. Murid-murid ini  juga telah menduduki Pentaksiran Psikometrik pada tahun semasa dan mendapat surat tawaran bagi menyertai program ini. Mereka juga perlu menandatangani surat perjanjian yang telah ditetapkan.

Antara objektif utama program PIMA ialah:

 • mengatasi masalah keciciran dalam kalangan murid di peringkat sekolah menengah;
 • menyediakan alternatif pembelajaran kepada murid-murid yang berisiko keciciran;
 • menimbulkan minat belajar melalui ‘hands on’ bekerja di industri;
 • membentuk sahsiah diri dan pembangunan karakter yang mantap berbekalkan pengetahuan dan kemahiran pekerjaan; dan
 • memberi peluang kepada murid-murid mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari di industri ke dalam dunia pekerjaan yang sebenar.

Sehubungan dengan itu, beberapa kursus telah dikenal pasti untuk murid-murid ikuti iaitu:

 • mekanik penyejukbekuan dan penyamanan udara
 • terapi spa
 • pembuatan pakaian wanita
 • teknologi kimpalan arka dan gas
 • perkhidmatan menyelenggara motosikal
 • automotif

https://mahadzirkhalid.com/?issue=perantisan-industri-menengah-atas-pima

Pada 6 Mac 2018 , Majlis Penyerahan Perantis Kepada Industri telah berlangsung di Dewan PIBG SMK Bandar Baru Uda

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.