SMKBBU

   MAKLUMAN PENTING **Pembukaan sekolah bagi tahun 2021 ialah pada 20 Januari 2021. Pelajar yang terlibat ialah Tingkatan 1, 4 dan 5 (2021) dan tingkatan 5 (2020). Kemasukan pelajar tingkatan 2 dan 3 akan dimaklumkan nanti. Semua ibu bapa dan penjaga diharap dapat memastikan anak yang dihantar ke sekolah dalam keadaan sihat. SMKBBU komited memberi yang terbaik untuk warga pelajarnya. SMKBBU MANTAP DAN HEBAT!

Kata Kata Aluan Pengetua

UCAPAN PENGETUA SMK BANDAR BARU UDA

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera.

Bersyukur kepada hadrat Ilahi dengan limpah kurnia,  laman web rasmi  dapat disempurnakan dengan jayanya. Melalui kesempatan ini juga saya ingin merakam ucapan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat dalam usaha membina laman ini.

Potal SMKBBU sesuai dengan namanya seharusnya menjadi gerbang maklumat kepada semua pengunjung untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai SMK BBU serta perkembangannya. Malah ia merupakan salah satu langkah utama yang diambil oleh pihak sekolah untuk menyediakan SMKBBU seiring dengan perkembangan Teknologi Maklumat.

Pembinaan laman web ini adalah sejajar dengan cita-cita dan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mampu melahirkan golongan celik komputer serta bersaing di persada dunia. Ini sekali gus menepati kehendak Wawasan 2020 yang meletakkan matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara maju.

Sekali lagi saya mengucapkan ribuan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung.

Sekian. Wassalam.

Puan Suriyah Bt Mohamed Lahir
Pengetua SMKBB